Om Utveckla Skatteverket

Vad är Utveckla Skatteverket?

Utveckla Skatteverket är en plattform där Skatteverket vill föra en öppen dialog med användare och partners i utvecklingsfrågor. På plattformen bloggar vi om Skatteverkets utveckling inom en rad olika områden. Det finns möjlighet att interagera med oss genom att rösta, kommentera och bidra med egna idéer. Framöver kommer det även finnas möjlighet att vara med och testa våra prototyper och anmäla intresse för deltagande i testpaneler.

Syftet är att skapa en plattform för samskapande och även öka transparensen kring Skatteverkets utveckling.

Utveckla Skatteverket är ett pilotprojekt som drivs fram till december med eventuell förlängning. Du kan även läsa om projektet på vår hemsida skatteverket.se

Varför publiceras inte mina inlägg direkt?

Skatteverket ansvarar för allt material som publiceras på Utveckla Skatteverket. Vi har därför valt att förhandsgranska alla inlägg som kommer in. Om ett inlägg strider mot våra förhållningsregler eller inte alls berör arbetet och syftet med plattformen kommer det inte att publiceras. Mer information hittar du på regler för kommentarer & idéer.

Vart ska jag vända mig om jag har frågor eller vill skicka in handlingar?

Utveckla Skatteverket kan inte svara på skattefrågor eller frågor som är ärenderelaterade och denna typ av inlägg kommer inte publiceras utan vidarebefordras till de rätta kanalerna.

Har du frågor som gäller dig som privatperson eller ett företag hänvisas du till våra vanliga kanaler. Ring 0771-567567 eller mejla.

Vad händer med inkomna idéer?

Uppdatering 2017-09-26: Vi har inte längre kvar en öppen idéhantering här på Utveckla Skatteverket utan kommer framöver bara att ta emot idéer i samband med test av prototyper och kampanjer. Har du en allmän idé hänvisas du till att använda detta formulär på vår hemsida.

Vi kan inte lova att din idé kommer publiceras eller kan realiseras, men vi kommer läsa och ta hand om alla synpunkter och idéer som kommer in och kommer att använda dem i vårt utvecklings- och förbättringsarbete framöver.

Utvalda idéer kommer tas vidare inom organisationen och hanteras av personer som är ansvariga för områden eller funktioner. Vi kommer även blogga om och följa upp några av idéerna löpande.

Vem är det som skriver på sidan?

Alla på Skatteverket oavsett titel eller avdelning är välkomna att bidra med innehåll i bloggen. Inläggen handlar om utveckling ur ett bredare perspektiv och inte uteslutande teknisk eller digital sådan. Vi strävar efter en trevlig och avslappnad samtalston.

Våra redaktörer kommer från olika delar av Skatteverkets organisation och arbetar kontorstid och det är under den tiden granskning och publicering sker. Vår ambition är att inlägg granskas och publiceras inom två arbetsdagar.

Har du frågor eller funderingar kring utvecklaskatteverket.se kan du använda dig av den här mailadressen.

 

Logga in

eller