< Tillbaka till Idéer
Postat den 31 augusti, 2017
Idébanken

Underskrift på Inkosmtdeklaration

Varför får inte jag som deklarationsombud skriva på mina kunders inkomst-deklarationer som lämnas in på papper? I underskriftsrutan står det att det är ”Behörig firmatecknare” som ska skriva på blanketten.

Skatteverket logo

Det är skattförfarandelagen som reglerar vem som får underteckna uppgifter som lämnas till Skatteverket. I 38 kap 3§ finns listat i vilka situationer som ett ombud får underteckna;

  • 1. Ett deklarationsombud får underteckna uppgifter i en deklaration som lämnas elektroniskt.
  • 2. Ett ombud för en utländsk beskattningsbar person får underteckna uppgifter i en mervärdesskattedeklaration.
  • 3. En dödsbodelägare som är ombud för ett dödsbo får underteckna uppgifter i en deklaration. Lag (2013:369).

 

3 Kommentera 0 Tipsa

Logga in

eller