< Tillbaka till Utvecklingsblogg
Postat den 12 september, 2017

Win-win om medarbetaren själv får välja?

Skatteverket undersöker om kvällsskift för nattugglor och morgonpass för tuppanhängare skulle göra verksamheten mer effektiv och lockande för attraktiva kompetenser.

Just nu pågår en förstudie om mobilt och flexibelt arbete inom Skatteverket. Det handlar om att se över hur det går att matcha verksamhetens krav med medarbetarnas behov för att få ut mesta och bästa möjliga resultat.

Konkreta exempel:
• En medarbetare i Skatteupplysningen har varit sjuk, men är på bättringsvägen bortsett från att näsan rinner. Att föra snörvlande samtal med kunden i telefon och smitta ner alla i kontorslandskapet uppskattas inte av kollegorna. Då kan väl hen göra en insats med att besvara kundmejl hemifrån istället?
• En annan står inte ut med tystnaden på kontoret utan fungerar bäst i en sorlig miljö med energifylld atmosfär. Skulle hen då inte kunna ta med sig en bärbar till närmaste fik och jobba utanför brandväggarna ett par timmar för att släppa loss kreativiteten?

För att nå ända fram med inriktningen och den digitala agendan till år 2020 är Skatteverket öppen för att hitta nya arbetssätt. I förstudien om mobilt och flexibelt arbete, där Skatteverkets administrativa och it-avdelning är starka drivkrafter, bollas diskussionsunderlag om vad som är möjligt. Dels vilka förutsättningar som krävs rent fysiskt i form av utrustning, system, lokaler. Dels vilket förhållningssätt och ledarskap som behövs för en flexibel och hållbar verksamhet.

– Om vi ska vara med och skapa framtiden och göra skillnad, som vi säger i inriktningen, behöver vi börja med att förändra oss själva. I vår förstudie kartlägger vi situationer där vi kan fånga tillfällen för dialog samt vilka verktyg som främjar ett öppet samtalsklimat. Det kan handla om spetsiga frågor som får oss att tänka utanför våra vanliga bekvämlighetszoner och att flytta fokus mot målen mer än att styras av våra processer, berättar Charlotte Rylander (bild nedan), projektledare och verksamhetsutvecklare på tjänsteutvecklingsenheten.

Förstudien ska vara klar vid årsskiftet 2017/2018.

Charlotte intervjuades av Anette Eriksson.

Utveckla Skatteverket
Utveckla Skatteverket

Logga in

eller