< Tillbaka till Utvecklingsblogg
Postat den 9 januari, 2018

Världen förändras och vi med den

Nyligen deltog jag i ett möte i Nederländerna som handlade om ”New business models for tax administrations”, alltså nya verksamhetsmodeller för skattemyndigheter. Det är fler än vi som ser och pratar om de stora förändringar som är på väg.

Digitaliseringen kommer att förändra samhället de kommande decennierna och därmed förändras förstås förutsättningarna även för skattemyndigheter.

Det är inte första gången samhället förändras som en följd av teknikutvecklingen. Industrialismen, som för Sveriges del i allt väsentligt inträffade andra halvan av 1800-talet, medförde stora förändringar av samhället. Vi gick från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle och en övergång från hantverk till industriell produktion inleddes. Människor flyttade in till städer och blev arbetare och konsumenter.

Detta förändrade Sverige ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Drivkraften var den tekniska utvecklingen i form av bland annat ångmaskinen som möjliggjorde en mekanisering och byggandet av järnväg. Elektricitetens intåg drev på utvecklingen ytterligare. Sverige var på väg att bli modernt.

Även skatteuppbörden moderniserades genom att allmän självdeklaration infördes 1902. Tidigare hade beskattningen grundats på muntliga uppgifter och lokalkännedom. En skriftlig rapportering bedömdes ge ett bättre underlag. Ett standardiserat uppgiftslämnande låg också i linje med industrialismens tankar om effektivitet. Detta möjliggjorde den senare ”mekaniseringen” av arbetet genom en successiv datorisering och en vidare utveckling mot dagens e-tjänster.

Vi har lämnat mycket av pappershanteringen och har digitaliserat våra arbetssätt. Men digitalisering sett som en samhällsförändring handlar inte om detta. Att endast digitalisera befintliga arbetssätt leder visserligen till effektivitetsvinster men det förändrar inte arbetet i grunden. Digitaliseringen som en samhällsförändring handlar om nästa steg.

Tekniken utvecklas snabbt och idag finns till exempel artificiell intelligens inom många områden som är smartare än vi människor (till exempel vad gäller att spela schack, go eller poker). Nästan alla verkar prata om blockkedjor och vi möts av tekniker och förkortningar som VR (Virtual Reality) och AR (Augmented Reality). Kvantdatorer med en oerhörd snabbhet håller på att utvecklas. Tekniken är återigen drivkraften men nu handlar det inte om att ersätta muskelkraft utan nu handlar det om att komplettera (och ibland ersätta) hjärnkraft.

Digitaliseringen kommer att förändra samhället på sätt som vi idag förmodligen inte förstår. Även nu sker det ekonomiska, politiska och kulturella förändringar. Att Skatteverket som en myndighet måste förändras i takt med detta är självklart. Vi kan inte välja att inte förändras. Däremot kan vi välja hur vi vill förändras. Digitaliseringen medför en mängd nya möjligheter som kan användas på olika sätt. Hur framtiden kommer gestalta sig är inte givet utan den beror på våra val och vi kan påverka utvecklingen. I varje fall kan vi påverka vilken typ av skattemyndighet vi vill ha.

Digitaliseringen kommer att leda till att vi ställs inför nya frågor vad gäller till exempel integritet, etiska dilemman och rent allmänt hur vi bäst fullgör vårt uppdrag och bidrar till ett väl fungerande samhälle. Vi kommer att se nya typer av fusk och brottslighet som vi måste kunna hantera. Skattesystemet kommer att ändras och om det inte blir så enkelt och smidigt som vi skulle önska är det ändå vårt uppdrag att administrera det på bästa sätt och underlätta för privatpersoner och företag att uppfylla sina skyldigheter och ta tillvara sina rättigheter.

Skatteverkets nya inriktning måste ses mot denna bakgrund. Inriktningen försöker ta höjd för dessa förändringar och den pekar ut en riktning för Skatteverket genom att göra ett antal val. Därför talar vi nu mer om samhällsnytta, betonar betydelsen av ett högt förtroende och en hög vilja att göra rätt som bland annat förutsätter en legitim och trovärdig kontroll. Våra arbetssätt ska utgå från kundens situation och vi ska försöka bidra med förutsättningar, som leder till att det blir mer rätt enkelt och smidigt, i kundens miljö. Allt detta är strategiska vägval som har stor betydelse.

Men ord som beskriver vad vi vill räcker inte. Vi måste också agera och då krävs både utvecklingsförmåga och mod. För min del tycker jag detta är spännande och det känns som en förmån att få leva i en tid när så mycket händer.

/Lennart Wittberg – Strateg på Skatteverket

Utveckla Skatteverket
Utveckla Skatteverket
Taggar:
Digitalisering

Logga in

eller