< Tillbaka till Utvecklingsblogg
Postat den 16 februari, 2018

Tjänster i kundens miljö

CSR-förfrågan via öppet API är den första tjänsten av många att förverkliga Skatteverkets framtidsbild – att erbjuda tjänster tillgängliga i kundens miljö.

En av Skatteverkets viktigaste uppgifter är att underlätta för företag och här spelar öppna API:er en viktig roll. I samverkan med programvaruföretag har vi möjlighet att skapa tjänster som utgår från företagens behov. Men med öppna API:er kan vi erbjuda mer än så. Med denna typ av tjänster kan vi vara där kunderna är – i applikationer och program i kundens dagliga miljö.

CSR-förfrågan via öppet API är en tjänst som gör att arbetsgivaren, i sin egen miljö, kan ta reda på anställdas eller betalningsmottagares preliminärskatteuppgifter. API:et skickar en förfrågan till Centrala Skatteregistret, CSR, och levererar information som skatteform, skattetabell och eventuellt beslut om stående jämkning.

Skatteverket har arbetat med API:er tidigare men det vi nu har utvecklat är något helt nytt för oss. Att erbjuda företag och dess ombud, via programvaruföretag, ett säkert sätt att utbyta information så att de kan utföra sina ärenden mot Skatteverket i sin miljö.

Mer information om Skatteverkets öppna API och CSR-förfrågan finns på:
https://www.skatteverket.se/omoss/utvecklingavdigitalatjanster

Elisabeth Toftén
Elisabeth Toftén

Logga in

eller