< Tillbaka till Utvecklingsblogg
Postat den 6 april, 2017

Smartare digitala tjänster behöver samverkan

Både stora och små företagare kan uppleva att det är svårt och krångligt att redovisa sina uppgifter till Skatteverket, och att administrationen tar viktig tid och ork från kärnverksamheten.

För att vi på Skatteverket ska kunna göra det enklare för företagare och medborgare, och samtidigt leverera på vårt uppdrag, måste vi ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Men det finns många steg i företagarnas processer som vi på Skatteverket inte råder över. Därför kommer vi att bjuda in programvaruleverantörer och utvecklare för att se vad vi kan göra tillsammans i syfte att erbjuda företagare smartare digitala tjänster.

Skatteverket har uppgifterna, programvaruutvecklarna har behoven. Tillsammans kan vi förenkla rejält för företagen.

/Jan Sjösten, strateg på Skatteverket

Skatteverket har träffat användare och företagare, hör dem berätta om behovet av smarta digitala lösningar:

Du kommer att kunna följa Skatteverkets arbete för smartare digitala tjänster här i Utvecklingsbloggen framöver.

Vill du ha fördjupad information och veta mer om våra utvecklingsprojekt kan du besöka vår sida för utveckling av digitala tjänster på Skatteverket.se.

Utveckla Skatteverket
Utveckla Skatteverket

Logga in

eller