< Tillbaka till Utvecklingsblogg
Postat den 25 augusti, 2017

Kundbegreppet hjälper oss

Kundbegreppet hjälper oss att ha rätt fokus och bli strået vassare. Användningen av ordet kund i offentlig verksamhet har vållat diskussioner i flera år, runt om i samhället och på Skatteverket ser jag att begreppet fortfarande skaver då och då samtidigt som många tycker att det är ett bra begrepp.

Det finns givetvis mycket i det offentliga som skiljer sig mot det privata näringslivet där kundbegreppet har sitt naturliga ursprung. Så därför har jag förståelse för att kund inte behöver vara ett självklart begrepp hos oss på Skatteverket och det är så klart inte lämpligt att använda i alla sammanhang. Ibland fungerar kund, ibland kan det vara bättre att använda andra begrepp som företagare, skattebetalare, fastighetsägare eller medborgare. Det beror på sammanhanget. Oavsett vilka begrepp vi använder oss av så ska vi alltid prata om dem vi finns till för på ett respektfullt sätt.

Vi finns till för alla och i det offentliga ska det vara behov som styr vem som får hjälp, inte ekonomisk köpkraft. Vi kan inte och vill inte välja bort vissa målgrupper.

Det handlar om ett förhållningssätt

Vad vi ska göra på Skatteverket formuleras i vårt uppdrag från regeringen. Men när det gäller hur vi ska utföra vårt uppdrag så vill vi att alla ska kunna ta tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. Och även om det formellt inte går att välja ett annat Skatteverk, med mindre än att man emigrerar, så kan vi faktiskt bete oss som om någon är en kund har möjlighet att välja. Det handlar alltså om vårt förhållningssätt och utmanar oss i vårt sätt att tänka vilket jag tycker är bra. Vi ska ge så bra service och bygga så högt förtroende genom våra insatser att människor till exempel känner sig välkomna till oss även om de inte är tvungna.

Att använda kundbegreppet om de vi finns till för handlar alltså inte om att frånta någon sina medborgerliga rättigheter eller för den del sina skyldigheter. Det handlar snarare om att välja ett perspektiv som ger oss möjlighet att lära och förstå mer om behoven så att vi kan skapa de bästa förutsättningarna för människor och företag i samhället.

/Andreas Elvén, chef för kundmötesavdelningen.

Utveckla Skatteverket
Utveckla Skatteverket

Logga in

eller