< Tillbaka till Utvecklingsblogg
Postat den 15 december, 2017

Kom med eller känn dig bortkommen.

Delningsekonomin är ett lysande exempel på hur digitaliseringen händer, oavsett om vi är med eller inte.
Flera undersökningar* visar att omkring tio procent av Sveriges befolkning har använt en tjänst inom den så kallade delningsekonomin under de två senaste åren. Överst på kundernas favoritlista ligger Uber och Airbnb, men det här är en marknad under snabb förändring så det kan mycket väl se annorlunda ut redan i morgon.

Globalt omsätter delningsekonomin 130 miljarder kronor. Enligt en rapport från PWC väntas den svenska delningsekonomin omsätta 12 miljarder kronor år 2025. Men precis som med alla prognoser kan det visa sig bli mindre, eller – mest troligt i det här sammanhanget – mer.

För Skatteverkets del innebär det här att det är hög tid att se över befintliga skatteregler för att värna om den framtida välfärden. Så att de som är verksamma inom delningsekonomin – med gig-jobb och tillfälliga arbetsrelationer till plattformsföretag – har ett skyddsnät och en pension när det är dags att dra sig tillbaka. Detta förutsätter att skatt betalas och att socialförsäkringssystemen finansieras som det är tänkt.

– Vår verksamhet vilar på och utgår från svensk lagstiftning. Här definieras linjerna på Skatteverkets spelplan där arbetsgivare, arbetstagare och anställningsförhållanden spelar huvudroller när det gäller att administrera och ta in skatten på arbete. Med dagens regler är det dock otydligt hur de här begreppen kan användas för delningsekonomin. Ingen är formellt anställd, ingen är formellt arbetsgivare. Det blir därmed otydligt hur skatt ska betalas och vem som i praktiken har det utpekade ansvaret för att betala sociala avgifter. Alltså finns risken för att förmånerna inte tillgodoräknas individen eller att skyddssystemen inte finansieras i tillräcklig grad, redogör Rebecca Filis, Skatteverkets verksamhetsutvecklare med delningsekonomin som specialområde.

Omoderna lagar, regler och riktlinjer behöver anpassas till nutida förutsättningar.

– De plattformsföretag jag har haft kontakt med, exempelvis via branschföreningen Shared Economy Sweden, visar en öppenhet för att bidra till skattesystemet. Om vi bara talar om hur. Därför är det så viktigt att vi lyckas ta fram regler som passar de här peer-to-peer-uppdragen. Det måste vara lätt för alla parter, konstaterar Rebecca.

Bara genom att snegla lite åt öst, i riktning mot Estland, finns en inspirationskälla för enkelhet. Här har man hanterat delningsekonomin på ett kreativt sätt, vilket presenterades på en EU-hearing om skatter och delningsekonomi i Tallin tidigare i höst.

– Deras geniala lösning är att plattformsföretagen betalar in sin ersättning till individen på ett särskilt skapat businesskonto. Sen är det bankens ansvar att dra skatt och lämna inkomstuppgift till Skatteverket. Totala inkomster under 250 000 kronor beskattas med 20 procent, vilket berättigar till pensionspoäng. Summor som överstiger det rapporteras till Skatteverket, som tar fram en skatteuppgift utifrån vilken banken sedan grundar skatteavdraget på. Allt sker genom att man kapat mellanhänder – plattformen och skattebetalaren. Så smart och intressant för oss att titta vidare på, reflekterar Rebecca.

Under tiden Skatteverket och andra myndigheter funderar och räknar ut hur delningsekonomin och liknande kunddrivna företeelser ska fångas upp i verksamheten fortsätter omvärlden att förändras. För en sak är säker. Digitaliseringen händer var sig vi är med eller inte.

Faktaruta:
Om kontrollfria zoner i korthet
• Det finns risk att ”kontrollfria zoner” skapas inom den digitala ekonomin om Skatteverket inte gör tillräckligt eller inte förmår göra tillräckligt. Detta kan förstärka risken för allvarligt skattefusk och annan brottslighet.
• Icke ändamålsenliga alt. otidsenliga lagar, regler och riktlinjer är en orsak till att kontrollfria zoner uppstår.
• Kontroll- och bevisproblem i revisioner och andra skatteutredningar är en följd av att Skatteverket inte hänger med i utvecklingen av den digitala ekonomin.

Utveckla Skatteverket
Utveckla Skatteverket

Logga in

eller