< Tillbaka till Utvecklingsblogg
Postat den 22 september, 2017

Här och nu… och framåt

När jag kom tillbaka till arbetet från semestern tog jag mig lite tid att återigen läsa igenom Skatteverkets inriktning och den preliminära verksamhetsplanen för 2018–2020.

Jag slogs av flera saker vid min genomläsning – allt från att materialet var lätt att läsa och gav mig energi, till vår höga ambition att vilja förnya oss och utveckla verksamheten. Jag funderade förstås på vad den innebär för oss och vilken förändring vi måste vara redo att göra för att kunna leva upp till den. Men jag stannade också länge vid frågan om vilka krav det kommer att ställa på mitt ledarskap i vardagen och hur jag för egen del måste utveckla mina arbets- och förhållningsätt så att de till exempel är bättre lämpade för det digitaliseringsfokus som kommer att bli så dominerade under åren som kommer.

Nu undrar kanske någon om det kom något klokt ur mina ”efter-sommaren-grubblerier”? Nja, det får var och en av er avgöra, men jag vågar i alla fall avslöja något om vad jag tänkte.

En första slutsats var att om jag vill att Skatteverket ska utvecklas så måste jag också ta itu med min egen utveckling. All förändring börjar hos en själv. Jag måste till exempel bli bättre på att å ena sidan ha fokus på att vi har hög kvalitet i alla de dagliga leveranserna som bara måste funka för att Skatteverket ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Men å andra sidan måste jag vara mer lyhörd för idéer och tankar i min omgivning kring alternativa sätt att utföra samma uppdrag eller process. Idéer som kanske helt omkullkastar mina och andras invanda föreställningar om hur saker och ting ska göras. Jag får inte tycka att det är jobbigt när sådana förslag kommer upp utan se dem som möjligheter att göra en bra verksamhet ännu bättre.

Ett annat förbättringsområde hos mig själv är att jag ibland måste kunna frigöra mig från den ordning- och redaperson jag är. Jag vill gärna ha planer för många saker. Att-göra-listor skänker mig varje dag djup tillfredsställelse. Med frigöra menar jag här att acceptera att allt inte går att planera då framtiden är oförutsägbar. Då är kanske det bästa att bygga in en flexibilitet i arbetssätt, rutiner och medvetande. Då kan vi, när en förändring inträffar, snabbt anpassa oss och dra nytta av den. Det gäller till exempel om en ny teknisk innovation vänder upp och ner på kundbeteenden eller ger nya möjligheter att leverera en tjänst.

Det här är några av mina utmaningar för att bidra till att infria vår inriktning. Vilka är dina?

Fredrik Rosengren, chef för administrativa avdelningen

 

Foto: Lena Bjerkesjö Keisu

Utveckla Skatteverket
Utveckla Skatteverket
Taggar:
Digitalisering

Logga in

eller