< Tillbaka till Utvecklingsblogg
Postat den 15 november, 2017

Det handlar om beteende. Mest att våga.

Den digitala makten har flyttat från IT-kontoren till kundernas herravälde.

En gång i tiden, för inte alltför längesedan, gick människor omkring på jorden och blev glatt överraskade när det kom något nytt och modernt. Tekniska lösningar tänktes ut av framtidsdrivna leverantörer och nymodigheterna mottogs av kunden med öppna armar, trots sina fel och brister.
Den tiden är förbi.

Ett tekniksläpp som inte omedelbart kan bevisa sin nytta möts på sin höjd av en ledsen emoji. Digitaliseringen handlar inte om att komma på den mest komplicerade lösningen, utan att få människor att förstå vitsen med den och inse att de har ett behov av den. För vad är väl en supersmart app utan en ivrig användare?

– Användarna och kunderna låter sig inte bestämmas över. Tekniken ska möta behov och lösa problem, ingen är intresserad av att anpassa sig längre. Systemen ska dessutom vara självinstruerande och självklara, kommenterar Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare och ansvarig för Skatteverkets rapporter om hur delningsekonomin påverkar skattesystemet.

I Rebeccas arbete med verksamhetsutveckling spelar digitaliseringen en huvudroll. Aldrig har hon haft så många andra att dela en utmaning med som just nu. I de sammanhang hon möter företag och kollegor från andra myndigheter får hon gång på gång bevis för att alla gör samma resa.

– Vi befinner oss mitt i språnget, utan att veta riktigt var vi landar. Det handlar om nya syn- och arbetssätt samt att tillgängliggöra information. Hur vi organiserar oss omkring eller definierar den är egentligen sekundärt bortsett från säkerhetsfrågor, resonerar Rebecca.

Fristående myndigheter gör gemensam sak och tittar på verksamheten ur ett individperspektiv. Kunden är i centrum och de interna processerna, som allt kretsade omkring förut, kommer i andra hand. En hardcorefråga som gått segrande ur många brottningsmatcher är lagstiftningen. Men ett mer flexibelt tänkande och mod att testa gränser märks alltmer.

– Vi måste såklart följa lagar och regler, men vi kan inte gömma oss bakom bestämmelser. Förändringen pågår hela tiden i kundens värld, den stoppas inte av att vi har svårt att få in den juridiska tolkningen av begreppet arbetsgivare i den växande delningsekonomin. Om vi ska fortsätta jobba för visionen om ett samhälle där alla vill göra rätt för sig, måste vi öppna nya möjligheter att se på omvärlden och hur problem ska lösas framförallt rättsligt, menar Rebecca.

De där nya möjligheterna, vart hittar vi dem?

– De skapar vi själva, först och främst genom hur vi beter oss, men också tillsammans med andra aktörer. Det handlar om att leda människor och skapa förutsättningar för förändring. Cheferna måste våga gå först, precis som i alla flockar. Steg två är att kompetensen måste höjas. Det är bland annat därför regeringen har tillsatt en expertgrupp som jobbar för digitalisering, där vi myndigheter stöttas i vilken utveckling vi ska driva på för att få ut mesta möjliga av våra satsningar, förklarar Rebecca.

Var kommer kunden in i bilden?

– Kunden är mitt i händelsernas centrum hela tiden. Det är vi som myndighet som ”simmar in i bild” för att möta företag och medborgare där de befinner sig och lyssnar in behoven. Vår roll är att underlätta och skapa de bästa möjligheterna för att de svåra reglerna ska vara lätta att följa. Här är digitaliseringen och artificiell intelligens en viktig nyckel.

Utveckla Skatteverket
Utveckla Skatteverket

Logga in

eller