< Tillbaka till Utvecklingsblogg
Postat den 12 juli, 2017

Alla undrar över digitalisering – hur gör man?

Efter en dag på fem olika Almedalsseminarier om digitalisering står det klart: det finns en massa frågor, men inte så många svar.

Beskattning i en digitaliserad värld
Skatteverkets verksamhetsutvecklare, Rebecca Filis, bjöd på intressanta tankar om hur världen ska ta sig an den digitala värdekedjan med sina många osynliga länkar, alias, tillfälliga förbindelser, internationell verksamhet och global konsumtion. Vem äger egentligen rätt att ta del av skattekakan när reservdelarna kommer från ett land, själva produktionen görs i ett annat och konsumtionen i ännu ett? Frågan dryftades ur olika perspektiv mellan Rebecca och en global skatterådgivare, toppchefer i näringslivet och en väl insatt ledarskribent.

Tänkvärt:
• Digitalisering är ingen framtidsspaning, det är en nutidsspaning.
• Digitaliseringen är vår nästa industriella revolution.
• Internationell beskattning måste på allvar tas upp i den allmänna politiska debatten.

Hur du som ledare lyckas med digital transformation
Att valet föll på just detta tema var ingen slump, eftersom alla säger att ledarskapet är en förutsättning för digitaliseringsframgångar. Föreläsaren fick oss att förstå att den moderna tekniken – ettorna och nollorna – är den enkla delen. Utmaningen ligger i den mänskliga förvandlingen, alla anpassningar som görs i en verksamhet för att börja göra annorlunda. Då pratar vi digitaliseringens magi.

Tänkvärt:
• Att välja rätt ord är en knäckfråga. Sveriges terminologicentrum konstaterar att ”du kan aldrig ta för givet att den du talar med tolkar digitalisering på samma sätt som du”. Så börja med att ställa frågan vad digitaliseringen innebär för din verksamhet?
• Prata mer framåtsyftande än tillbakablickande. Många ledningsgrupper ägnar åtskilliga timmar åt rapporter som beskriver vad man gjort tidigare istället för att fokusera på morgondagens verksamhet och innovation.
• För en lyckad digitalisering måste ledningen leda. Så ta position och kasta dig i vattnet.
• 90 procent av svensk ekonomi är INTE internetbaserad!

Smarta medborgare kräver ett smartare samhälle
Vill du bo i en automatiserad stad där alla fordon kör själva och samhället kryllar av robotar och drönare, en kunskapsstad där invånarna har en sund livsstil och ägnar sitt liv åt högre lärande eller en deltagande stad där staten styrs av några utvalda och man vet allt om dig genom datainsamlad information. Vilken väljer du? En mix av alla såklart – det var panelen rörande överens om. Själva hur:et var emellertid inte heller denna gång lika självklart.

Tänkvärt:
• Börja med kulturen. Vi har hela tiden historien med oss, som vi måste förhålla oss till.
• Digitalisering kräver ledarskap och mod.
• Alla kan inte bygga upp egna system – vi behöver en sammanhållen infrastruktur.
• Behoven och medborgarnas förväntan måste styra, inget annat kommer att accepteras.
• Släpp in medborgarna/kunderna tidigt i processen.
• Våga göra fel.
• Investeringar behövs. De kommer att ge besparingar på sikt.

Digital arbetsmiljö – från svårighet till möjlighet
Företagshälsovården rapporterar ökade sjuktal i samhället i stort, men det finns inga belägg för att det har med digitaliseringen att göra. Ännu. För att undvika att det gränslösa arbetet blir ett arbetsmiljöproblem är det viktigt med förebyggande åtgärder.

Tänkvärt:
• Säkerställ att ledarna har tillräcklig kunskap för att förevisa nya arbetssätt.
• Utbilda medarbetarna så att de kan använda nya verktyg rätt.
• Förtydliga hur arbetet förändras om vissa delar av en process digitaliseras – påverkas även de andra delarna på något sätt?
• Bakom en förändrad kundupplevelse finns en förändrad medarbetarupplevelse. Glöm inte förändringen bakom kulisserna!
• Vi går från bildskärmstrålning och musarm till hjärnstress.

Hur kan vi snabba på innovationstakten?
På NCC blev lösningen en startup, där några kreativa medarbetare fick mandat att genomföra en idé utanför den vanliga arbetsprocessen. På bara 16 veckor fick man fram en prototyp som nu testas på användaren. Utan lite civil olydnad och gehör i ledningstoppen hade NCC inte nått just den här utvecklingsframgången.

Tänkvärt:
• Ledningar är generellt duktiga på att leda utifrån strategier, men inte innovationer.
• Ge inte upp för tidigt – våga tro på innovationskraften.
• It är ofta en flaskhals. Deras immunförsvar och reflex att säga nej är för att värna sitt uppdrag om att ha kontroll, hålla verksamheten vid liv och utveckla.
• All kreativitet får inte drivas i ett externt startupbolag.
• Den verkliga svårigheten är att migrera in innovationen i befintlig miljö.

Referaten från alla seminarium är skrivna av Anette Karlsson.

Utveckla Skatteverket
Utveckla Skatteverket

Logga in

eller